kontakt@oswbz.org +48 515 382 917

O nas?

Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność w zakresie  wspierania budownictwa zrównoważonego w Polsce


Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ.org) powstało z inicjatywy firm z sektora nieruchomości komercyjnych, w których misję wpisane jest wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie budownictwa ekologicznego i energooszczędnego w Polsce. Firmy te stały się Członkami-Założycielami Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie wspierania budownictwa zrównoważonego w Polsce.
Cel ten realizowany jest poprzez:

 • promowanie budownictwa zrównoważonego
 • promowanie zrównoważonej urbanistyki i planowania przestrzennego
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
 • wpieranie imprez kulturalnych i sportowych
 • certyfikację budynków (Green Building Standard) i edukację przyszłych użytkowników.

Jak działamy?

Nasi członkowie mają dostęp do unikalnych materiałów informacyjnych, a tym samym – wiedzy, która stanowi przyszłość branży nieruchomości komercyjnych


O wyborze priorytetowych działań decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Jednym z głównych założeń OSWBZ jest inicjowanie merytorycznych dyskusji na temat kondycji polskiego rynku budownictwa zrównoważonego,  działalność edukacyjna oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie.

Nasi członkowie mają dostęp do unikalnych materiałów informacyjnych, a tym samym – wiedzy, która stanowi przyszłość branży nieruchomości komercyjnych.

W związku z tym, iż działamy na zasadzie bliskiej współpracy z naszymi Członkami, każdy w ramach Stowarzyszenia może proponować tematykę i zakres opracowań do przygotowania przez jedną z Komisji, zgodnie z obszarem zainteresowań.

W zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia, Stowarzyszenie opracowuje przedłożone tematy przy udziale Członków  lub zatrudnia najlepszych specjalistów z danej dziedziny (np. do opracowań branżowych i szczegółowych).

Poruszane przez OSWBZ tematy, obejmują między innymi:

 • Fotowoltaikę – kwestie prawne i ekonomiczne
 • Jakość środowiska wewnętrznego
 • Recykling wody w budynkach
 • Trendy rozwoju budownictwa zrównoważonego
 • nZEB (nearly Zero-Energy-Buildings)
 • Green FM
 • Green Lease
 • Dobre praktyki pod względem BREEAM