kontakt@oswbz.org +48 515 382 917

Fotowoltaika | 2015

Logo fotowoltaika

Obecny stan fotowoltaiki w Polsce, długo wyczekiwana ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz jej wpływ na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę to tematy dyskutowane podczas konferencji pt. „Fotowoltaika – kwestie prawne i ekonomiczne” zorganizowanej przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego pod patronatem merytorycznym firmy Go4Energy, która odbyła się 7 maja w Warszawie.

W ostatnich latach możemy zaobserwować zastój w mocy pochodządzej z fotowoltaiki zainstalowanej w naszym kraju. Jest to związane z niepewnością panującą na rynku. Mimo, iż w poprzednich latach dużo inwestorów chętnie inwestowało w fotowoltaikę, to długi okres oczekiwania na ustawę a następnie sama ustawa ostudziły znacznie ich entuzjazm.

O perspektywach rozwoju fotowoltaiki w Polsce i na świecie opowiedziała Pani Profesor Dorota Chwieduk z Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej. W prezentacji zaznaczyła, że fotowoltaika w Polsce będzie się rozwijać a przyszłością jest fotowoltaika zintegrowana z budynkiem (BIPV).

Wystąpienie Pani Małgorzaty Turalskiej z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki dotyczyło założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii. Opisane zostały systemy wsparcia – system tzw. aukcji holenderskich, który zastąpi obecnie obowiązujący system tzw. „zielonych certyfikatów” oraz system taryf gwarantowanych przeznaczonych dla nowych mikroinstalacji OZE.

Pani Małgorzata Turalska podkreśliła, że celem ustawy jest w pierwszej kolejności wsparcie adresowane do sprawdzonych i dojrzałych technologii, które w polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej. Dodała jednak, że „ jest też szansa dla fotowoltaiki, która co prawda nie jest jeszcze w Polsce dojrzałą technologią ale skoro pozycjonuje w innych Państwach, to na pewno jest też dla niej miejsce w Polsce i również powinna się rozwijać, tylko nie chcemy by to był gwałtowny rozwój, najlepiej żeby był zrównoważony”.
Zwrócono również uwagę na nowe miejsca pracy, które zostaną wygenerowane w sektorze energetyki odnawialnej dzięki ustawie.

O wsparciu dla fotowoltaiki w świetle nowej ustawy o OZE a także o wątpliwościach związanych z samą ustawą jak i jej nowelizacją opowiedział Pan Marcin Juszczyk – adwokat z Kancelarii Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy.

Podczas konferencji przedstawiono również przykłady istniejących instalacji wraz z analizą ekonomiczną. Pan Michał Chwieduk z Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej przedstawił dobre i złe praktyki miejące wpływ na opłacalność instalacji oraz przykładowe obliczenia okresu zwrotu z inwestycji, które cieszyły się dużym zaineresowaniem słuchaczy.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym dotyczącym zmian w ustawie o OZE. W panelu uczestniczyli Pani Małgorzata Turalska – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki oraz Pan Mecenas Marcin Juszczyk. Wśród słuchaczy pojawiło się mnóstwo pytań budzących kontrowersje. Podczas dyskusji rozwiano wiele wątpliwości, które wprowadza nowy system.


Materiały wideo: